• Alkalmazottak

    • Mgr. Barbara Ágh
    • Mgr. Barbara ÁghVychovávateľka
    • Mgr. Ágnes Beke
    • Mgr. Ágnes BekeUčiteľka 1 - 4
     Triedna učiteľka: 2. B
     1997 óta tanít a Munka Utcai Alapiskolában. Alsó tagozatos és német nyelv szakos pedagógus. Konzervatív gondolkodású, hagyományokat tisztelő, magyar pedagógusként munkája során arra törekszik, hogy erősítse tanítványai magyarságtudatát, helyes értékrendet alakítson ki bennük. Céljai továbbá, hogy a rá bízott gyerekek tiszteljék és becsüljék egymást és egymás munkáját, képességeikhez mérten a lehető legtöbbet hozzák ki magukból, különösen a számukra közelálló területeken.
    • Mgr. Zsuzsanna Búzás
    • Mgr. Zsuzsanna BúzásUčiteľka 5 - 9
     Triedna učiteľka: 5. C
     1997 óta a Munka Utcai Alapiskola magyar nyelv és irodalom valamint szlovák nyelv és irodalom szakos pedagógusa, s folyamatosan osztályfőnökként is dolgozik. Az utóbbi években a szlováktanítás lett a fő területe. Óráin a nyugodt légkör megteremtésére törekszik, s az elvárásokhoz ill. a kor igényeihez is igazodva igyekszik megtalálni az egyensúlyt a nyelvtantanítás és a konverzáció-kommunikáció fejlesztése között. Pár éve Jazyk a hra néven játékos vetélkedőt indított a hatodikosok számára, akik örömmel vesznek részt e versenyben. A tanulókkal elfogadó, s a közös hangot szülővel, tanulóval, kollégával egyaránt megtalálja.
    • Mgr. Ladislav Csadi
    • Mgr. Ladislav CsadiUčiteľ 5 - 9
     Triedny učiteľ: 9. B
    • Mgr. Henrieta Csenger
    • Mgr. Henrieta CsengerUčiteľka 5 - 91996-tól az iskola magyar nyelv és irodalom valamint német nyelv szakos pedagógusa. Az utóbbi években a német nyelv oktatása vált fő profiljává. Pedagógiai munkája során arra törekszik, hogy a tananyag átadásával egyetemben a tanulók szemlélet- és gondolkodásmódja is fejlődjön, megfelelve az adott korszak társadalmi követelményrendszerének, a korcsoport elvárásainak, a szülők igényeinek. Igyekszik a tanulóknak a kiszámíthatóságot nyújtani s következetesen eljárni oktatói-nevelői munkájában. Közel áll hozzá a kézműveskedés és a zenei nevelés is. Az elmúlt időszakban több iskolai rendezvény szervezési munkájában kapott főszerepet. Kihívásokra vágyva főleg azokon a területen szeret tevékenykedni, amelyek még kiaknázatlanok, saját ötleten alapulnak, és akár önerőből is megvalósíthatók.
    • Ing. Gabriel Csinger
    • Ing. Gabriel CsingerUčiteľ 5 - 92011 óta az iskola alkalmazottja. Kémia, biológia és informatika szakos pedagógus. Fő profilja ez utóbbi oktatása, az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Célja a tanulók felkészítése a modernizálódó jövő kihívásaira. Vallja, hogy a negyedik ipari forradalomra történő felkészülés elengedhetetlen része a programozási alapismeretek, némi robotika és a vizuális rengetegben történő eligazodás. Tanítási óráinak jellemzője a problémamegoldás alkalmazása, a tanulók ilyen irányú készségeinek fejlesztése. A különféle iskolai rendezvények képi rögzítése és virtuális térben való publikálása szintén részét képezik munkájának.
    • Mgr. Diana Csintalanová
    • Mgr. Diana CsintalanováUčiteľka 5 - 9
     Triedna učiteľka: 8. A
     A 2011/2012 – es tanévtől bővíti a Munka Utcai Alapiskola tanári karát. Szlovák nyelv és irodalom valamint történelem szakos pedagógus. Célja a szlovák nyelv elfogadtatása a tanulókkal és hogy tanítványai számára játékos interaktív feladatokkal könnyítse meg az egyes tananyagok elsajátítását. A gyerekekhez türelmes, kedves és segítőkész hozzáállása és jó hangulat jellemzik tanóráit.
    • Henrietta Czímer
    • Henrietta CzímerVychovávateľka1992 óta az iskola nevelőnője. Fontosnak tartja a tanulók egészséges testi fejlődését, ezért évek óta vezet úszásszakkört a 2. – 4. évfolyamban. Próbál hatékonyan tenni azért, hogy a gyermekek rendszeresen részesüljenek a vízi mozgás lehetőségében, megragadva az iskolánk adta egyedi lehetőséget: az uszodát.
    • PaedDr. Zuzana Dóczéová
    • PaedDr. Zuzana DóczéováZástupkyňa
    • Mgr. Gyöngyi Farnbauerová
    • Mgr. Gyöngyi FarnbauerováUčiteľka 5 - 9