• Alkalmazottak

    • Mgr. Ágnes Beke
    • Mgr. Ágnes BekeUčiteľka 1 - 4
     Triedna učiteľka: 3.B
     1997 óta tanít a Munka Utcai Alapiskolában.
    • Mgr. Zsuzsanna Búzás
    • Mgr. Zsuzsanna BúzásUčiteľka 5 - 9
     Triedna učiteľka: 8.A
     1997 óta a Munka Utcai Alapiskola magyar nyelv és irodalom valamint szlovák nyelv és irodalom szakos pedagógusa, s folyamatosan osztályfőnökként is dolgozik. Az utóbbi években a szlováktanítás lett a fő területe. Óráin a nyugodt légkör megteremtésére törekszik, s az elvárásokhoz ill. a kor igényeihez is igazodva igyekszik megtalálni az egyensúlyt a nyelvtantanítás és a konverzáció-kommunikáció fejlesztése között. Pár éve Jazyk a hra néven játékos vetélkedőt indított a hatodikosok számára, akik örömmel vesznek részt e versenyben. A tanulókkal elfogadó, s a közös hangot szülővel, tanulóval, kollégával egyaránt megtalálja.
    • Mgr. Ladislav Csadi
    • Mgr. Ladislav CsadiUčiteľ 5 - 9
     Triedny učiteľ: 5.C
    • Mgr. Henrieta Csenger
    • Mgr. Henrieta CsengerUčiteľka 5 - 91996-tól az iskola magyar nyelv és irodalom valamint német nyelv szakos pedagógusa. Az utóbbi években a német nyelv oktatása vált fő profiljává. Pedagógiai munkája során arra törekszik, hogy a tananyag átadásával egyetemben a tanulók szemlélet- és gondolkodásmódja is fejlődjön, megfelelve az adott korszak társadalmi követelményrendszerének, a korcsoport elvárásainak, a szülők igényeinek. Igyekszik a tanulóknak a kiszámíthatóságot nyújtani s következetesen eljárni oktatói-nevelői munkájában. Közel áll hozzá a kézműveskedés és a zenei nevelés is. Az elmúlt időszakban több iskolai rendezvény szervezési munkájában kapott főszerepet. Kihívásokra vágyva főleg azokon a területen szeret tevékenykedni, amelyek még kiaknázatlanok, saját ötleten alapulnak, és akár önerőből is megvalósíthatók.
    • Ing. Gabriel Csinger
    • Ing. Gabriel CsingerUčiteľ 5 - 92011 óta az iskola alkalmazottja. Kémia, biológia és informatika szakos pedagógus. Fő profilja ez utóbbi oktatása, az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Célja a tanulók felkészítése a modernizálódó jövő kihívásaira. Vallja, hogy a negyedik ipari forradalomra történő felkészülés elengedhetetlen része a programozási alapismeretek, némi robotika és a vizuális rengetegben történő eligazodás. Tanítási óráinak jellemzője a problémamegoldás alkalmazása, a tanulók ilyen irányú készségeinek fejlesztése. A különféle iskolai rendezvények képi rögzítése és virtuális térben való publikálása szintén részét képezik munkájának.
    • Mgr. Diana Csintalanová
    • Mgr. Diana CsintalanováUčiteľka 5 - 9
     Triedna učiteľka: 9.A
     A 2011/2012 – es tanévtől bővíti a Munka Utcai Alapiskola tanári karát. Szlovák nyelv és irodalom valamint történelem szakos pedagógus. Célja a szlovák nyelv elfogadtatása a tanulókkal és hogy tanítványai számára játékos interaktív feladatokkal könnyítse meg az egyes tananyagok elsajátítását. A gyerekekhez türelmes, kedves és segítőkész hozzáállása és jó hangulat jellemzik tanóráit.
    • Henrietta Czímer
    • Henrietta CzímerVychovávateľka1992 óta az iskola nevelőnője. Fontosnak tartja a tanulók egészséges testi fejlődését, ezért évek óta vezet úszásszakkört a 2. – 4. évfolyamban. Próbál hatékonyan tenni azért, hogy a gyermekek rendszeresen részesüljenek a vízi mozgás lehetőségében, megragadva az iskolánk adta egyedi lehetőséget: az uszodát.
    • PaedDr. Zuzana Dóczéová
    • PaedDr. Zuzana DóczéováZástupkyňa
    • Mgr. Gyöngyi Farnbauerová
    • Mgr. Gyöngyi FarnbauerováUčiteľka 5 - 9
    • Mgr. Boglárka Fekete
    • Mgr. Boglárka FeketeUčiteľka 5 - 9