• Magyar nyelv

     • Tantárgy bemutatása

     • Iskolánkban a magyar nyelv és irodalom oktatása az Állami oktatási program, illetve intézményünk Iskola a gyermekekért iskolaprogramja alapján zajlik.

      Három összetevője van.

      A Nyelvi kommunikáció terén a tanulók olyan képességeket, készségeket, tudást szereznek, amelyek elengedhetetlenek a választékos magyar nyelvhasználat elsajátításához. Nyelvtani alapismereteket kapnak, amelyeket később a gyakorlatban alkalmaznak.

      A Kommunikáció és fogalmazás terén a tanulók elsajátítják a nyelvi információk befogadásának és értelmezésének módszereit, olvasott vagy hallott szöveg feldolgozását, elbeszélését, illetve önálló szöveg alkotásának módszereit.

      Az Irodalmi oktatás terén az alapiskola felső tagozatán a tanulók irodalmi szemelvények által ismerkednek az irodalommal. A felsőbb évfolyamokban ismerkednek meg az irodalmi műnemekkel és műfajokkal, az irodalmi mű felépítésével, az irodalmi szöveg stíluseszközeivel, továbbá ismereteket szereznek a szerzők életrajzi vonatkozásairól, valamint további műveikről. Megtanulják megérteni a szerző művészi szándékát, és megfogalmazni saját véleményüket az elolvasott műről.

       

      Habán Hajnalka