• Biológia szakkör

      • A biológia szakkörön tanulóink betekinthetnek a biológia rejtelmeibe, bővíthetik ismereteiket az élőlényekről, a bennük zajló folyamatokról és védelmükről. Gyakorlati feladatok során elsajátítják a mikroszkóp helyes használatát, valamint a metszetkészítést. A szakköri foglalkozások célja, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a természethez, és megszeressék azt.