• "A legtöbb, mit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
     (Goethe)
    • Üdvözöljük

    • Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

    • Az iskola múltja

     2015-ben ünnepeltük a Munka Utcai Alapiskola fennállásának 50. évfordulóját. Iskolánk önálló élete ugyan már 1963 szeptemberétől elindult azzal a céllal, hogy anyanyelvén oktassa az itt élő magyar ajkú gyermekeket. A tanítás ekkor még a gimnázium épületében zajlott. Tovább...

  • Az iskoláról

  • Újdonságok

    • Értesítés
    • 2019.09.09.
    • Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy 2019.szeptember 16-án, hétfőn 16:00 órai kezdettel rövid tájékoztató szülői értekezletet tartunk az iskola B épületének folyosóján a gyermekek iskolai étkeztetésével kapcsolatban. Az értekezlet célja a pontos tájékoztatás, a félreértések tisztázása és a felmerülő kérdések megválaszolása.

    • Figyelem!!!
    • 2019.08.29.
    • Értesítés

     Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az iskola konyhájának nyári szünidőre tervezett felújítása a munkálatok közben felmerülő, előre nem látható akadályok miatt nem fejeződik be a tanév kezdetéig. A felújítás a tervek szerint 2019.szeptember 20-ig tart. Tanulóink étkeztetését a szeptember 3 – szeptember 20. közötti időszakban a Komenský utcai alapiskola konyhája biztosítja. Részletes információval a tanévnyitót követően az osztályfőnökök szolgálnak majd.

    • Figyelem!
    • 2019.04.06.
    • A 305/2013 sz. e-Governmentről szóló törvény (305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) értelmében az iskola köteles a hivatalos dokumentumokat a tanuló mindkét törvényes képviselőjének az elektronikus postaládájába (e-schránka) küldeni. Ezért kérjük Önöket, hogy az osztályfőnökök által mielőbb juttassák el az iskola igazgatóságára elektronikus postaládájuk számát. Köszönjük.

    • Az előző tanév eredményei, sikerei
    • 2018.09.19.
    • A Nyitrai Járási Hivatal Iskolaügyi Szakosztályának képviselői a múlt héten Érsekújvárban tartották a Komáromi, Lévai és Érsekújvári járásbeli alapiskolák igazgatóinak munkaértekezletét. Ezen az értekezleten többek között értékelték a 2017/2018-as tanévben zajlott tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeket is.

    • Gyökerek és szárnyak
    • 2017.11.29.
    • „Gyökerek és szárnyak” címmel sorozatot indítunk. Várjuk olyan volt MUAI-s tanulók jelentkezését, akik tanulmányaikat neves külföldi vagy hazai egyetemen folytatták, ill. jelenleg folytatják, és sikeresek tanulmányaikban, elismertek munkájukban. Kérjük, akár itt, az iskola facebook-oldalán, akár az alábbi email-címen jelezzék, ha szívesen veszik fel velünk a kapcsolatot, visszaemlékeznek az első lépésekre, s elmesélik, hogyan alakult szakmai életük. Kérjük, bejelentkezésük tartalmazza a nevüket, s az intézmény nevét, ahol oklevelüket szerezték, ill. most tanulnak.

  • A hónap apukája, anyukája