• Szülői munkaközösség

     • Szülői munkaközösség

     •             A Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének az a küldetése, hogy erősítse a kapcsolattartást a szülők és az iskola között, és segítse az intézményben folyó munkát. Minden osztályt egy szülő képvisel a szövetségben, valamennyi évfolyamból egy szülő alkotja a szövetség vezetését.

                  A szövetség és az iskola vezetősége a havi rendszerességgel tartott gyűléseken beszélik meg az aktuális eseményeket, problémákat. Az iskola kulturális, önkéntes és szabadidős programjainak szervezésében nemcsak a vezetőségi tagok, hanem a tenni akaró, segíteni tudó szülők is részt vesznek. A szövetség az év során egyrészt anyagi támogatást nyújt az iskola tanulói számára rendezett különféle programok és versenyek lebonyolításához, jutalmazza az arra érdemes tanulókat, segíti az oktatói – nevelői munka körülményeinek javítását, másrészt részben vagy teljesen szervezi illetve vesz részt az egyes rendezvényekben: őszi és tavaszi papírgyűjtés, Szülők és pedagógusok bálja, udvartakarítás, gyermeknap.

       

      A 2020/2021-es tanévben a vezetőség a következő összetételben működik:
         
      Csala Márton    1. évfolyam
      Dubská Éva 2. évfolyam
      MUDr. Filkó Gabriella  3. évfolyam
      MUDr. Gőgh Farkas Orsolya 4. évfolyam
      Ing. Borka László     5. évfolyam
      Ing. Hajtman Krisztián  6. évfolyam
      Hamran Erzsébet 7. évfolyam
      Hegedűs Jóba Erzsébet    8. évfolyam
      JUDr.Tünde Keszegh,PhD 9. évfolyam
         
      A tagok megbízatása mindig 1 évre szól.

       

      Hajtman Krisztián, elnök