• Biológia

     • Tantárgy bemutatása

     • Biológia

       

          

      A tantárgy lehetővé teszi az élőlények és környezetük közti kapcsolatokról szóló ismeretek fejlesztését és elmélyítését, valamint az ember élő és élettelen környezetéhez való kapcsolódását.         

      Alapvető felépítése a tartalom spirális elrendezésén alapszik. Így tanulóink lépésről-lépésre szereznek ismereteket és fokozatosan, összefüggéseiben ismerhetik meg az  őket körülölelő, csodálatos világot. Gyakorlati feladatokat, önálló megfigyeléseket és projektmunkákat végeznek tanáraik segítségével, majd önállóan. Megtanulják, hogyan kell az információkat rendszerezni és a gyakorlati életben hasznosítani.

      A tehetséges és szorgalmas tanulók tantárgyi versenyeken vesznek részt. A környezetvédelmen kívüĺ nagy hangsúlyt fektetünk  az egészségvédelemre. Tanulóink játékosan válnak aktív részeseivé az iskola környezetének átalakításában, szebbé tételében a Föld Napján, valamint az egészséges életmód elsajátításában az Egészségnapon.

           Az 5. és 6. osztályban az alsóbb évfolyamokban elsajátított ismeretekre építünk, amelyek a természet, az élőlények és az ember környezetéről szólnak. A tananyagot konkrét természeti egységekre bontjuk, figyelmet fordítva az egyes élőlények bemutatására, az ismeretek rendszerezésére és általánosítására, megvizsgálva a táplálékláncokat, az egyes egyedek környezetükkel való kapcsolatát, fokozatosan eljutva belső szerkezetük megértéséhez.

           A 7.évfolyamban folyamatosan lépünk át az ember mint biológiai lény megismerésére, és az embertani-fiziológiai ismeretek alapján az individuális, biológiai és szociális alapok megértésére irányítjuk a figyelmet. A tananyag felépítése megengedi az egészséges életmód elsajátítását, és a káros hatások elleni védelmet.

           A 8.évfolyamban a Föld felépítésére és a földfelszínre összpontosítunk. A tanulók az alsóbb évfolyamokban szerzett ismereteiket is felhasználva komplex képet kapnak a természetről és fejlődéséről. Az évfolyam tananyaga a természet kölcsönös kapcsolatainak és összefüggéseinek megértésen alapszik.

           A 9.évfolyam tananyaga az alapvető életfolyamatokra összpontosul, élőszervezetek funkciós testrészeire, az élet alapjairól szóló ismeretekre a sejtszerkezet és öröklődés szemszögéből megközelítve. Szó esik továbbá ember és környezete közti kapcsolatról és annak védelméről.

       

      Projekttémák

       

      5.évfolyam

      Városunk környékének erdői és erdei társulásai. 

      Mezők és mezei populációk városunk környékén.

      Vízi és vízparti szervezetek településeinken/város, iskola, lakótelep/.

      Levegőszennyezés hatása fák életére településeinken/város, iskola, lakótelep/.

      Víz szennyezésének hatása a halak életére környezetünkben.

      Környékünkön élő kétéltűek.

      Gyógynövények környezetemben.

      Madaraink környezetemben /iskola, park, lakótelep/.

      Madarak gondozásának jelentősége/madáreledel, madáretetők/

      Gombák városunk környékén..

       

      6. évfolyam

      Zöld övezet lakótelepemen / iskola, település, város/.

      Zöld növények termesztése és védelme az osztályban/iskolában és otthon/.

      Parkunk fái / kertben, iskola környékén./

      Az én kutyám / macska, hörcsög. tengerimalac,  kanári/

      Madarak környékünkön /iskola, park, lakótelep/.

      Gondoskodás madarainkról télen / élelem és lakhely/.

       

      7. évfolyam

      Napirend.

      Egészséges életmód.

      Dohányzás káros hatása.

      Drogok körülöttünk.

      Egészségesen táplálkozunk?

      Emberek közti kapcsolatok osztályunkban.

       

      8. évfolyam

      Kőzetek településünkön és környékén.

      Kövületek környékünkön.

       

      9. évfolyam

      Iskolánk életkörnyezetének javítása.

      Hogyan javíthatnánk osztályunk életkörnyezetén?

       

      Ajánlott olvasmányok:

      Atlas rastlín, živočíchov, húb, liečivých rastlín

      Kľúč na určovanie rastlín, húb a živočíchov

      Chránené rastliny Slovenska, Prvá pomoc

      Ekológia

      National Geographic

      Élet és Tudomány

      Természetbúvár

      Tudás Fája

       

       

      Győri Monika