• Nevelési tantárgyak

     • Zenei nevelés

     • Mi mással is kezdhetném a zenei nevelésről szóló gondolataimat, mint az egyik legnagyobb magyar zeneszerző, népzenekutató szavaival; Kodály szerint ugyanis „a zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.”

      A zenei tevékenységek tehát egyaránt bírnak képességfejlesztő és személyiségformáló erővel is, amit már kisgyermekkortól fejleszteni kell. A felső tagozaton sem szabad elhanyagolnunk ennek fontosságát. Ennek érdekében igyekszünk minél változatosabbá tenni a zeneórákat. Többek között hallásfejlesztő- és ritmusgyakorlatokat alkalmazunk (többször játékos módszerek segítségével). Törekszünk a gyermekek improvizációs képességeinek fejlesztésére is, mivel ez nagyban elősegíti zenei fantáziájuk tökéletesedését. A zenehallgatási tevékenységek által egyaránt csiszolhatjuk a tanulók megfigyelő és asszociációs képességeit. A huzamosabb ideig tartó ének, dal pozitívan hat az érzelmekre, felszabadítja a belső feszültséget. Az éneklés maga különböző érzelmeket kelt, ami által a gyermekek érzelemvilága színesebbé, változatosabbá és elmélyültebbé is válik. Ezeken felül a nagy klasszikusok mellett, egyaránt hangsúlyt fektetünk mind a népzenére, mind a modern zenei irányzatokra is. Projektmunka keretein belül a tanulók is betekintést nyújthatnak saját zenei ízlésükbe; készültek már egyszerű hangszerek is mindennapi alapanyagokból.

      A zene tanítása folyamán alkalom nyílik arra, hogy sikerélményük legyen a tanulóknak, ami megszabadítja őket esetleges gátlásaiktól, szorongásaiktól.

      Fő célunk tehát, hogy tanulóink világnézetét is alakítsuk, értsék és érezzék a művészetek fontosságát, képesek legyenek művészileg kifejezni önmagukat, valamint, hogy a jövőben pozitív viszonyuk legyen a zenével.

      Surányi Éva