• Geográfia

     • Tantárgy bemutatása

     •  

      A geográfia tantárgy hozzásegíti tanulóinkat a szűkebb és tágabb környezetük megismeréséhez, és az abban való tájékozódáshoz. Segít megérteni a természetben zajló folyamatokat, jelenségeket és törvényszerűségeket, melyek létünk alapjait biztosítják. Igyekszünk rámutatni a természet összetettségére és a benne zajló folyamatok és különféle tényezőik szoros összefüggésére. Tudatosítani szeretnénk tanulóinkban, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége milyen mértékben, és hogyan alakította át önnön környezetét, ezáltal elősegítve egy környezettudatos, felelős gondolkodás kialakulását.

      Célunk, hogy diákjaink egy általános, alap tudást kapjanak, melyet a gyakorlatban életük során a lehető legtöbb területen hasznosítani tudnak. Ezért igyekszünk, hogy diákjaink ne csak passzív résztvevői legyenek a tanítási óráknak, hanem aktívan vegyenek részt a tanóra megalkotásában, így fejlesztve készségeiket.

      Tanóráink szerves részét képezik a különféle térképolvasással kapcsolatos feladatok, valamint megtanuljuk gyakorlatban alkalmazni és ábrázolni a különféle számadatokat táblázatok és grafikonok formájában.

      Iskolánkban a geográfiát az ötödik évfolyamban heti két órában, hatodiktól kilencedikig pedig heti egy órában oktatjuk.

      Csadi László