• Anyanyelvi játékok

        • Az anyanyelvi játékok szakkör lehetőséget nyújt tanulóinknak az anyanyelvi ismeretek rendszerezésére, elmélyítésére. Célja a szókincsbővítés, helyesírási készségek tökéletesítése, a szöveg és szövegalkotás fejlesztése. Ezen felül a sok nyelvi feladat megoldása révén a tanulók jártasságot szereznek a versenyeken való eredményes szereplésben.