• Fizika

     • Tantárgy bemutatása


     •  „...Már gyerekkorom óta a magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatásügyet az egész világon, mindenütt, amerre csak jártam, egy nagy tévedés hatja át, egy óriási tévedés. Azt hiszik, hogy a könyv arra való, hogy az ember a tartalmát bepréselje a fejébe. Nézetem szerint a fej gondolkodásra való. A könyv pedig arra, hogy ne kelljen mindent fejben tartani....” (Szent-Györgyi Albert)

       

       

                  A természettudományos tárgyak tanításának legfontosabb célja, hogy megfelelő alapokkal rendelkező, a környezeti problémákra érzékeny, azok megoldásában feladatot vállaló diákok kerüljenek ki az iskolánkból. Célunk az, hogy a tanulók rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek megteremtik az egészséges életvitel kialakításának lehetőségét és hozzásegítik a gyerekeket a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus együttéléshez. A fizika tanítás célja az alapiskolában tanult, élettelen természetre vonatkozó ismeretek rendszerezése, és a további tanulmányokhoz szükséges alapok kialakítása. Az iskolai munka során a gyerekek megfogalmazzák a fizikai jelenségekkel kapcsolatos elképzeléseiket, kísérletek, megfigyelések segítségével ellenőrzik azokat. Figyelnünk kell arra, hogy a mai diákok, akik a holnapokban a fontos gazdasági döntéseket hozzák majd, ne csak marginálisan figyeljenek döntéseik környezeti következményeire. Céljaink elérése érdekében korszerű pedagógiai módszereket alkalmazunk. Kiemelt cél az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozása. A fizika, mint tantárgy a 6. évfolyamtól az alapiskola befejezéséig szerepel az oktatásban. Iskolánk jól felszerelt, modern fizika-szaktanteremmel rendelkezik, ahol elvégezhetjük a sok érdekes kísérletet és a betervezett laboratóriumi gyakorlatokat is.

       

                  A gyerekek többségét foglalkoztató problémák feldolgozásával érjük el, hogy megnövekszik a tantárgy iránti érdeklődés is. A megfelelően kiválasztott feladatok megoldása közben nemcsak a fizikai ismeretek megértéséhez jutnak közelebb a gyerekek, de a munka során olyan módszereket is elsajátíthatnak, amelyeknek más területeken is hasznát veszik majd felnőtt életük során. Megismerhetnek problémaelemző módszereket, megtanulhatják, hogyan lehet egy-egy döntés következményeit előre átgondolni, elemezni. Sokszor a médiából vett problémák, a szövegértés fejlesztését segítő cikkek elemzése során jutunk el fizika feladatokhoz. A tanórai munkán kívül a tanulók délutánonként is elmélyíthetik fizika tudásukat, szakkörökön gyakorolhatnak, kísérletezhetnek. Itt készülnek fel a tanulmányi versenyekre is, ahol iskolánk tanulói évről évre sikeresen szerepelnek.