• Idegen nyelv

     • Angol nyelv

     • Miért létkérdés ma az idegennyelv-tudás?

      • növeli a munkába állás lehetőségeit
      • feltétele a felsőfokú tanulmányoknak
      • elérhetővé teszi a tágabb világ megismerését az idegen nyelvű média által
      • szélesíti az egyéni fejlődés lehetőségeit az ismeretszerzés és szórakozás terén
      • megkönnyíti a kapcsolatteremtést
      • egyszerűsíti a külföldi utazást

       

      Hogyan fejleszti az idegen nyelv ismerete az ember személyiségét?

      • nyitottá válik más gondolkodás és kultúra megértésére
      • megtanul elfogadni és tisztelni más értékeket
      • tágabb összefüggéseiben látja saját kultúráját
      • fejlődik kommunikációs készsége

       

      Mi az idegen nyelv oktatásának célja iskolánkban?

      • magabiztosan elsajátítani az idegen nyelv alapjait, hogy hétköznapi kommunikációs helyzetekben azt használni tudják
      • a beszédhelyzetnek megfelelően reagálni szóban és írásban
      • a hallott vagy leírt információt megérteni

       

      Mit nyújtunk tanulóinknak az iskolánkban?

      • az idegen nyelvet emelt óraszámban tanítjuk több évfolyamban
      • mind a négy alapkészségre (szövegértés, beszédértés, íráskészség, beszédkészség) figyelmet fordítunk
      • új, modern tankönyveket, különféle segédanyagokat és digitális technológiákat használunk
      • a felső tagozaton a tanulóink képességeik szerint különböző tankönyvből tanulnak, hogy a nekik megfelelő fejlesztésben részesülhessenek
      • lehetőséget adunk a tanórákon kívüli foglalkozásokra (szakkör, verseny, tanulmányi kirándulás)
      • idegen nyelvi kiskönyvtár áll a tanulók rendelkezésére

       

                                                                                                                            Szabó Szilvia