• Szakköri tevékenység

   • Szakköri tevékenység

     

    A szakkör a tanítási órán kívüli tevékenység egyik szervezeti formája. Célja a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése mellett érdeklődésük felkeltése, valamint elmélyítése, önállóságuk növelése, képességeik fejlesztése. Szakköreink a tehetséggondozást szolgálják, illetve hozzájárulnak az oktatói – nevelői munka színesebbé tételéhez is. Iskolánkban a szakkörök terén széles a kínálat, tanulóink a következő tevékenységek közül választhatnak: egy-egy tantárgyhoz kapcsolódó szakkörök, valamint a különféle készségeket fejlesztő szakkörök, és a különböző művészeti ágakat felölelő szakkörök.