• Szlovák nyelv

     • A tantárgy bemutatása

     • A szlovák nyelv oktatásakor a tantárgy alapvető küldetéséből indulunk ki. Mégpedig abból, hogy tanulóinknak a mindennapi élet bármely területén szükségük lehet a nyelv ismeretére, alkalmazására. Fontosnak tartjuk, hogy elsajátítsák a kommunikáció, a helyesírás, az értő olvasás alapjait, de a nyelvtani ismeretek tárházát is bővíteni igyekszünk. Eközben az órákon figyelmet szentelünk az enviromentális nevelésnek, az egészséges életmódra nevelésnek, a kulturált viselkedésnek. Nagy hangsúlyt helyezünk a kilencedikes tanulók felvételire és a tesztelés9-re való felkészítésére.

      A szlovák nyelvet nemcsak a tanítási órákon gyakorolhatják tanulóink, hanem a szlovák nyelvi versenyekbe is bekapcsolódhatnak. A versenyekre való felkészítés során szintén számos új ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak, gyarapszik tudásuk és élményeik tárháza.

       

                                                                                                    Búzás Zsuzsa

       

      Projekttémák:

      5. osztály: Évszakok

      6. osztály: Kedvenc kisállatom

      7. osztály: Növények a környezetünkben

      8. osztály: Utazás, közlekedési eszközök

      9. osztály: Pályaválasztás

                                                                                                    Csintalan Diana