• Matematika

     • Tantárgy bemutatása

     •          A matematikatanításban fontos szerepe van az új ismeretek és a gyakorlatiasság kialakításának. Fejleszteni kell a logikus és kritikus gondolkodást, a képességet, hogy a tanuló tudjon kommunikálni, érvelni, együttműködni a probléma megoldása során. Feladatunk a tudásuk, képességeik, állásfoglalásuk fejlesztése, hogy egyszerű téziseket tudjanak megfogalmazni, állításaikat tudják igazolni, értsék az utasításokat, tudjanak különböző szövegekkel, táblázatokkal, grafikonokkal, halmazokkal dolgozni, térben és síkban tájékozódni.

                  Célunk, hogy tanulóink helyesen használják a szakkifejezéseket, megszerezzék az értő olvasás készségét, számadatokat tartalmazó szövegből ki tudják emelni a lényeget, megtalálják az összefüggéseket. Úgy irányítjuk őket, hogy megtalálják a matematika és realitás közti kapcsolatot,  hogy bízzanak saját képességeikben és lehetőségeikben.

      Az alábbi témakörökkel foglalkozunk:

      • számok, változók, számtani műveletek

      Az első témakörben befejeződik a természetes, tizedes számok, törtek és egész számok megismerése. A tanulók elsajátítják a számtani műveletek algoritmusát az adott számhalmazon belül. E témakör része az egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, változókkal való műveletek.

      • összefüggések, függvények, táblázatok, diagramok

      A második témakörben a tanulók felfedezik a számtani és térbeli összefüggéseket, megismerkednek a matematikai és fizikai mennyiségek változóival táblázatok, grafikonok és diagramok formájában.

      • geometria és mérés

      A harmadik témakörben a tanulók megismerkednek az alapvető geometriai alakzatokkal, vizsgálják, felfedezik tulajdonságaikat. Becsléssel, méréssel és számítással szögeket, hosszúságokat,felszínt és térfogatot határoznak meg. A valós élettel kapcsolatos síkbeli és térbeli feladatokat oldanak meg. Fontos helye van a térlátásnak.

      • kombinatorika, valószínűségszámítás, statisztika

      Ebben a témakörben az adatokat, elemeket renszerezik, meghatározzák a lehetőségek számát, az eseményekből grafikonokat, diagramokat, táblázatokat készítenek, megértik a mindennapi statisztikai fogalmakat.

      • logika, bizonyítások, indoklások

      Az utolsó témakörben, mely az egész tantárgyat átszövi, fejlődik a tanulók azon készsége, hogy logikusan érvelnek, bizonyítanak, indokolnak, következtetést vonnak le, megtalálják a hibás következtetéseket, pontosan, érthetően alkotnak kérdéseket.

       

      Projekttémák

      5. évfolyam

      • Római számok
      • Hosszúság mértékegységei a régmúlt időkből, más országokból
      • A Rubik-kocka története

       

      6. évfolyam

      • Terület mértékegységei a régmúlt időkből, más országokból
      • Híres magyar matematikusok
      • Matematikai fejtörők

       

      7. évfolyam

      • Térfogat mértékegységei a régmúlt időkből, más országokból
      • Mezopotámiai számok
      • Matematikai keresztrejtvények

       

      8. évfolyam

      • Egyiptomi számok
      • Kedvenc példáim
      • Kedvenc logikai játékaim
      • Tömeg mértékegységei a régmúlt időkből, más országokból

       

      9. évfolyam

      • Kedvenc példáim
      • Pitagorasz tétele
      • Kedvenc logikai játékaim