• Angol nyelvi szakkör

        • Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő tanulók számára az alsó és a felső tagozaton is kínálunk a tanórákon kívül is lehetőséget arra, hogy bővítsék ismereteiket, fejlesszék képességeiket. Heti egy alkalommal játékos és kreatív feladatokkal zajlanak a foglalkozások, gyakori a csoport- és pármunka, hagyományos és interaktív segédanyagokat is használunk, nagy hangsúlyt kap a kommunikáció az idegen nyelven. A szakkör tartalmilag elsősorban a tanult témaköröket egészíti ki, de ezen kívül az angolszász kultúrába is betekintést nyújt angol nyelvű autentikus anyagok (mesék, dalok, regények, rövid történetek, videók) feldolgozásával. A szakkört látogató tanulók bátrabban szólalnak meg, és nagyobb önbizalommal használják a nyelvet.