• Történelem

     • Tantárgy bemutatása

     • Célunk a múltban való tájékozódás készségének kialakítása tanulóinkban. Nagy hangsúlyt fektetünk gyökereink megismertetésére, az egészséges nemzeti öntudat kialakítására. Célunkat alapvető összefüggések feltárása, lényeges fogalmak magyarázata, illetve egy-egy jelentős történelmi személyiség és történelmi esemény megismertetése által igyekszünk elérni.

      Az 5-8. évfolyamban heti egy-, a 9. évfolyamban pedig heti két órában oktatjuk a történelmet. Térképek, írott és képi források, videók és animációk felhasználásával tesszük színesebbé, szemléletesebbé a történelemórákat, melyekről nem hiányozhatnak a játékos, interaktív feladatok, vetélkedők sem.

      A történelemoktatás élményszerűvé tétele céljából részt veszünk a Duna Menti Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain, és tanulmányi kirándulásokat is szervezünk. Immár hagyománnyá vált, hogy hetedikes tanulóinkkal ellátogatunk a Pannonhalmi Bencés Főapátságba, kilencedikes tanulóinkkal pedig a budapesti Memento Parkba és a Terror Háza Múzeumba.

       

      Szabó Kinga