• Informatika

     • Tantárgy bemutatása

     • Informatika

      Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.

       

      Informatika tanáraink:

      Mgr. Fördős Szilvia

      Mgr. Mázik Zsuzsanna

      Ing. Gabriel Csinger

       

      A pedagógusok magasszintű felkészültsége, valamint szakmai tapasztalata kimagasló, egyénenként és csapatban is képesek maradandót alkotni. Az összefogás, amely a pedagógiai tevékenységet jellemzi, tükröződik a tanulók munkához, valamint egymáshoz való hozzáállásban, viszonyában, illetve teljesítményében. Ezen alapkövekre építve az iskola a tehetséges tanulók számára sokrétű szakköri foglalkozásokat indít minden tanítási évben. Az egyik népszerű oktatáson kívüli tevékenységnek minősül a tanulók körében a robotika. A 21. században már létező, bennünket körülvevő, velünk együtt élő robotok, azok működése és programozása annyira felkeltették a tanulók érdeklődését, hogy különböző versenyekbe kapcsolódtak be, nem kis eredményekkel öregbítve iskolánk hírnevét. A megmérettetéseken elért eredmények magukért beszélnek: Erőszakmentes játékok: országos 5. hely, Imagine Logo Cup (idegennyelvi környezetben egyedüli magyar iskolaként szerepelve) országos 3. hely, Scrach Cup: országos 6.hely.

       

      Legtehetségesebb diákjaink:

      Koncz Júlia Barbara

      Mészáros Ádám

      Tóth Gergő

      Mayer Krisztián