• Kémia

     • Tantárgy bemutatása

     •  

      A tantárgy bemutatása

      A kémia az a természettudomány, amely a természet élettelen anyagainak megismerésével foglalkozik.

                  Hogyan is ismerjük meg az élettelen természetet? Tanulóink, az alapiskola felső tagozatának 7. évfolyamában találkoznak először ezzel a tantárggyal. Ekkor még játékosan az általános kémia alapjait ismerik meg s sajátítják el. Megtanulnak kémiai alapfogalmakat, megismerik a természet alapvető élettelen összetevőit, azok tulajdonságait, folyamatait és felhasználásukat. A megszerzett tudásra építjük a sokkal konkrétabb kémiát a 8. évfolyamban, amikoris szervetlen kémiával foglalkozunk. A szervetlen kémia alapját a periódusos táblázat elemeinek, s azok vegyületeinek megismerése képezi. A vegyjelek megtanulásával már hetedikben előkészítjük a „terepet˝ a nyolcadikos tananyag könnyebb befogadására. Kilencedikben a kémiai ismereteink bővítését a szerves kémia elsajátításával folytatjuk. Az első félév a kémiai számítások és szerves kémia alapjainak befogadásával telik, majd a második félévben „belekóstolunk“ a biokémiába és a mindennapok kémiájába.

      Bár a kémia egy viszonylag fiatal természettudomány, fejlődése és tudásanyaga napról-napra bővül, s a mi feladatunk, hogy ennek a hatalmas tudásanyagnak minél nagyobb részét elsajátíttassuk, hogy tanulóink a megszerzett alapos ismeretekre építeni tudjanak, s alkalmazni tudják ismereteiket az élet különböző területein.

       

       

      Projekttémák

      A projektmunkák témája szorosan kapcsolódik az adott évfolyam tananyagához illetve napjaink globális környezetvédelmi kérdéseihez.

        Podlupszki Tímea