• Emelt szintű osztály

     • Az emelt szintű osztályról

     •  

                 Iskolánkban a felső tagozaton hosszú évtizedeken keresztül működött matematika tagozatos osztály.

      Ennek folytatásaként 2008-tól (az iskolareform indulásával) kezdődött meg az oktatás az emelt szintű tananyaggal dolgozó osztályban. A tanulók ebben a közösségben is az állami tanterv szerint tanulnak, azonos képességeiknek köszönhetően azonban több idő jut az egyes témakörökben való elmélyülésre. Az osztályba bekerülő tanulók rátermett pedagógusaink irányításával alapos, mély, szerteágazó tudásra tesznek szert. Kiválóan képviselik iskolánkat a különféle tanulmányi, művészeti és sportversenyeken, mellyel dicsőséget szereznek intézményünknek, saját maguknak pedig olyan tudást, mellyel bátran és sikeresen folytathatják tanulmányaikat az általuk választott középiskolákban, majd később az egyetemeken.

      Az emelt szintű – régebben matematika tagozatos – osztály egykori tanulói közül ma már sokan neves, elismert szaktekintélyei, szakemberei hivatásuknak, szakterületüknek. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján töretlen a hitünk a tudásban, a minőségi munkában, az emelt szintű osztály létjogosultságában.

      Előnyei:

      • Az emelt szintű osztály tanulójának lehetősége van az általánosnál szélesebb körű ismeretszerzésre.
      • Az iskola segítséget nyújt a tanuló tehetségének valamennyi területen való kibontakoztatásához (humán tárgyak, természettudományi tárgyak, anyanyelv és idegen nyelvek, művészeti tárgyak, sport).
      • Az osztály homogenitása révén (közel azonos képesség, munkatempó, észjárás, teherbírás, stb.) alkalom adódik behatóbban, részletesebben foglalkozni a tananyaggal.
      • A tanuló a 9. osztály befejezése után – még, ha felvételiznie is kell – könnyűszerrel megfelel a gimnázium és a középiskolák támasztotta követelményeknek.
      • A tanulók ebben az osztályban egymás által is egyre motiváltabbakká válnak, kialakul az egészséges versenyszellem.

       

      Elvárások:

      • Képesség és terhelhetőség
      • Motiváltság: tudásvágy, szorgalom, rendszeresség a felkészülésben, kötelességtudat, kitartás
      • A tanulmányi versenyekre való felkészülés és a versenyeken való részvétel
      • A tanulmányi eredmények (osztályzatok) megtartása – szinten tartása (az adott évfolyam nehézségétől függően)
      • Magaviselet: „emelt szintű”, példamutató, alázat a munka iránt

      A fentiek teljesítéséhez elmaradhatatlan a gyermeket támogató és az iskola elvárásait tisztelő, azzal egyet értő szülői háttér.

       

      A bekerülés módja, feltételei:

      • A törvényes képviselő kérvényezi (nyomtatványt ad az iskola)
      • Pontok szerzése, amely az összesített eredményt adja
       • A 4.-es tudásszintmérőn elért pontszám (matematika, szlovák nyelv, magyar nyelv, angol nyelv)
       • 3.-os év végi, 4.-es félévi osztályzatokra kapott pontszám a fő tantárgyakból
       • A tanuló versenyeredményeire kapott pontszám

       

      Az osztályfőnök is javaslatot tesz: a tanuló szorgalma, képességei, magatartása alapján javasolja / nem javasolja.

      Az emelt szintű osztály létszáma függ az évfolyam létszámától is.