• Bábjátékok

        • A bábjáték szakkör kikapcsolódást és szórakozást nyújt a gyerekeknek egy játékos, nonformális környezetben, emellett fejlődnek készségeik és képességeik. A bábjáték segíti a szövegértést, a memorizálást, a gyerekek közelebb kerülnek az irodalomhoz és a művészetekhez. A szereplés megszilárdítja az előadók önbizalmát. A bábok készítésével teret kap a finommotorika fejlesztése, az alkotás és a kreativitás, a zene és az éneklés pedig tanulóink dallam- és ritmusérzékét fejleszti.