• Iskolánk története

     •  

      Iskolánkról

      Az iskola múltja

      2015-ben ünnepeltük a Munka Utcai Alapiskola fennállásának 50. évfordulóját. Iskolánk önálló élete ugyan már 1963 szeptemberétől elindult azzal a céllal, hogy anyanyelvén oktassa az itt élő magyar ajkú gyermekeket. A tanítás ekkor még a gimnázium épületében zajlott. Szép Ferenc igazgatása alatt kezdődött meg az új iskola építése. 1965-ben készült el a jelenlegi A és B épület, ahol kezdetben a szlovák és magyar tannyelvű alapiskola is  helyet kapott. Mivel a tanulók létszáma mindkét iskolában növekedett, ezért a tanítás két váltásban folyt. Miután 1976-ban átadták a szlovák anyanyelvű diákok részére a Komenský Utcai Alapiskolát, a két intézmény önállósult. 

      Az iskola jelene

      Iskolánkat jelenleg közel 500 tanuló látogatja. Az alkalmazottak száma 61, ebből 50 a pedagógus. Az oktatás jelenleg négy épületben zajlik, ahol 29 tanterem található. Az első évfolyam tanulói különálló épületben vannak elhelyezve. A tanulók létszáma az egyes osztályokban ideális a színvonalas és eredményes oktató-nevelő munkához. Intézményünk tantermeinek többsége a közelmúltban felújításra került, új nyílászárókkal, kerámia- és interaktív táblákkal lettek felszerelve. Az iskola két tornateremmel, sportpályával, tanmedencével, kémiai és fizikai laboratóriumokkal, műhellyel, iskolai étkezdével, számítógépes szaktantermekkel, multimédiás teremmel, alsó- és felső tagozatos könyvtárral rendelkezik.

      Iskolánknak felkészült, jól képzett pedagógusai vannak, akik hivatástudattal, kellő hatékonysággal igyekeznek végezni munkájukat, ügyelve arra is, hogy a tanórákba élményszerűséget vigyenek.

      Tanulóink az évek során, számtalan versenyen értek el kimagasló sikereket, járási, kerületi és országos versenyeken jutottak dobogós helyezésekhez. Járási és megyei viszonylatban a legjobb iskolák közé tartozunk. Az iskola eredményei bizonyítják, hogy következetes, értéket teremtő és átadó nevelői munka folyik az épület falai között. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a sportban is legyen sikerélményük tanulóinknak, hiszen a különböző területeken elért eredmények hozzásegítik őket személyiségük kibontakoztatásához. Tornatermeinkben délutánonként tömegsport-foglalkozások is zajlanak. Alsó tagozatos gyerekeink az iskola tanmedencéjében úszásoktatáson vehetnek részt. Nagy gondot fordítunk a gyengébb képességű tanulók, valamint az integrált tanulók oktatására is.

      A tehetséggondozás a szakköri tevékenységekben valósul meg iskolánkon. A szakköri munka során nemcsak a tanulmányi versenyekre és a továbbtanulásra készítjük fel a tanulókat, hanem igyekszünk előttük feltárni a sport, a kultúra, a művészetek felé vezető utat is. Széleskörű szabadidős programokat kínálunk nyári táborok, sítúra, erdei iskola, színházlátogatások és tanulmányi kirándulások formájában is.

      A 2016/2017-es tanévtől iskolánkban is bevezettük a nulladik évfolyamot. Ebbe az évfolyamba azok a hatodik életévüket betöltött tanköteles tanulók kerülhetnek, akiket iskolaérettségi pszichológiai teszt alapján szakember javasolt.

      Az első osztályba készülő gyerekeket minden hónapban várjuk a Játszóházba, hogy ismerkedhessenek a környezettel és ezáltal könnyebben illeszkedjenek majd be az iskolai életbe.

      Napközi otthonos foglalkozást az alsó tagozaton minden igénylőnek tudunk biztosítani. A napköziben tevékenykedő pedagógusok a tanulás mellett érdekes programokat szerveznek a gyerekeknek. Reggeli és délutáni ügyeletet igény szerint biztosítunk.

       Intézményünk évek óta a Komáromi Selye János Egyetem gyakorló iskolája. Az egyetemi hallgatók megismerkednek az alapiskolában folyó munkával, tapasztalt pedagógusoktól szereznek gyakorlati ismereteket és megpróbálkoznak magával a tanítással is.

      Az iskola cél-, feladat- és értékrendszere

      Iskolánk fontos feladatnak tekinti, hogy hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakozásához, hogy segítse szellemi, testi fejlődésüket, és az egészséges életmód kialakítását. A pedagógiai tevékenységeink középpontjában az emberközpontú nevelés áll, legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, és az emberi értékek továbbadása. Fontosnak tartjuk a toleranciát, a másság elfogadását és az emberi méltóság tiszteletben tartását.

      Célunk, hogy tanulóinkat életvidám, kiegyensúlyozott, nyitott, érdeklődő emberekké neveljük, hogy oktató munkánk biztos alapot adjon nekik a továbbtanuláshoz. 

                                                                

                                                                                         Szigethi Ágota