• Szlovák nyelvi szakkör

    • „Tanító néni, mikor játszunk?”- hangzik el oly sokszor az alsó tagozaton. Ennek a kérdésnek a kapcsán született meg a Játsszunk szlovákul! elnevezésű szakkör ötlete.

     Régóta törtük a fejünket, hogy hogyan tudjuk felkelteni a tanulók érdeklődését a szlovák nyelv iránt. Ez a szakkör felszabadult játékra ad lehetőséget a legegyszerűbb eszközökkel. Kártya, kocka, labda, pexeso… Ki ne játszott volna gyerekkorában ezekkel a játékokkal? A szakkör célja a gátlások leküzdése a fent említett játékeszközök segítségével. A játékok ciklikus ismétlődése biztosítja óráról órára egy-egy szó elmélyülését. Az egyre igényesebb feladatok a szókincsfejlesztést szolgálják. A legfontosabb cél pedig a kommunikációs készségek fejlesztése. Ezt az oldott légkör és a baráti közeg biztosítja.

     A szlovák nyelvi szakkör célja a felső tagozaton felkelteni a tanulók érdeklődését a szlovák mesék, dalok, társasjátékok iránt. További feladataink közé tartozik a helyes kérdésalkotás és megfelelő válaszadás gyakorlása. A gyerekek szívesen mesélnek történeteket képek alapján. A meséket játékos módon, feladatlapok segítségével dolgozzuk fel. Nagy hangsúlyt fektetünk az értő olvasáson kívül az értő hallgatásra is. Tanulóink kedvelik, és szívesen hallgatják a szlovák előadók dalait, s mozgásos feladatokat is örömmel végeznek. A különböző társasjátékok segítségével a szókincs fejlesztése mellett a csoportmunkára való készséget is fejlesztjük.